Op weg met Lydia Peeters, Vlaams Minister Mobiliteit

Op weg met Lydia Peeters, Vlaams Minister Mobiliteit

Politics & Mobility Insight

LYDIA PEETERS / MINISTER MOBILITEIT

Mevrouw Lydia Peeters (Open VLD) is in de huidige Vlaamse Regering “minister van Mobiliteit en Openbare Werken”. Voor we ons licht werpen op wat het regeerakkoord te bieden heeft voor onze mobiliteit laten wij graag de Minister aan het woord over de grote lijnen van haar toekomstig beleid.

Als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken wil ik inzetten op vlot en veilig verkeer dat plaatsvindt op kwalitatieve vervoersnetwerken en dat gericht is op een duurzame modal shift voor zowel personen als goederen. Sleutelwoorden daarbij zijn: verkeersveiligheid, modal en mental shift, deel-en combimobiliteit en basisbereikbaarheid.

Vooral dat laatste vormt een essentieel begrip in ons mobiliteitsbeleid, waarmee we tegen de horizon van 2030 een bereikbaarheid in onze samenleving voor iedereen willen garanderen.

We investeren in een vraaggericht mobiliteitssysteem waarmee onze economie en de maatschappij ondersteund wordt. Met basisbereikbaarheid willen we belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, optimaal bereik- baar maken voor iedereen.

Vernieuwing in onze mobiliteit is op komst

Daarbij willen we mensen stimuleren om verschillen- de vervoeropties te verkennen en te combineren, van openbaar vervoer en fiets, over deelsystemen en de wagen. Door in te zetten op die combinatie van verschillende vervoersmodi willen we de Vlaming me- teen ook alternatieven bieden voor zijn huidige vervoer.

Op die manier bouwen we mee aan de modal shift in Vlaanderen. Dat is een werk op langere termijn, waarmee we de mobiliteit in Vlaanderen ook al vorm- geven met de blik op 2040 en later, en waarbij ook the- ma’s als verduurzaming, autonoom rijden en MaaS in beeld komen.

Als voormalig Vlaams minister van Energie blijf ik voorstander van het ver- groenen van het wagen- park. In januari was ik nog aanwezig op het autosalon en ging al mijn aandacht uit naar automerken die een duurzame mindset aan de dag leggen.

Als Vlaamse overheid kunnen we die vergroening aanmoedigen en inzetten door meer elektrische laadpalen te voorzien langs gewestwegen en op snelwegparkings.

Daarnaast zal binnen het beleid ook de focus liggen op deelmobiliteit, zoals autodelen maar ook deelfietsen en E-steps. Deze nieuwe vormen van mobiliteit zorgen – zeker in grootsteden – voor een andere kijk op ons ver- plaatsingsgedrag.

Wil je dit artikel verder lezen?
Ga voort in editie 1 op pagina 24.


Lees verder

© 2022 Boelet

INTERESSANTE LINKS

Home
Magazines
Uitgelicht

BEDRIJVEN

Adverteren

INFORMATIE

Contact
Privacybeleid


Facebook


Instagram


Linkedin

Geef een reactie