FINANCIAL INSIGHT

INZICHTEN, MYTHES EN MISVERSTANDEN

F inanciele cijfers zijn niets anders dan geld. Alles wat belangrijk is voor een onderneming kan niet worden gemeten in geld, en dat we kunnen meten in geld is niet altijd belangrijk. Hoe zit dat dan met al die inzichten en de financiële informatie? Zelfs zonder het feit dat we alles volledig in kaart kunnen brengen in een ‘financial reporting’, zijn er zeer handige en waardevolle inzichten. Maar: er zijn ook mythes en misverstanden.

Wat is de bottom line? Winst, cash of cashflow? Het zijn telkens andere begrippen, en ook al zijn ze onderling gerelateerd, ze vertellen elk een ander verhaal.

Winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten. Daarop wordt de belasting berekend en het eindsaldo is dan de nettowinst. In de berekening van deze winst wordt geen rekening gehouden met het effectieve tijdstip van ontvangst van de opbrengsten of betaling van de kosten.

Een verkoop van € 100.000 op 31/12 telt volledig mee voor de berekening van de winst van dat jaar, maar de effectieve ontvangst kan pas maanden later gebeuren. Of misschien nooit. Anders gezegd, deze opbrengsten en kosten hebben wel een cashcomponent (ze moeten betaald worden) maar in dit deel van de boekhouding wordt deze correctie naar tijdstip van betaling niet gemaakt. 

Bijkomend zijn er ook kosten mee opgenomen waarvoor helemaal geen betaling meer dient te gebeuren. Investeringen worden, gespreid over hun levensduur, in kosten genomen, maar hebben na aanschaf geen cashcomponent meer. Deze non- cashkosten zijn uiteraard een onderdeel van de kost- prijs omdat je investeringen wel moet gaan terugverdienen, maar puur cashmatig zijn ze na de periode van aanschaf neutraal.

Anders gezegd: winst is een boekhoudkundig begrip. De boekhouding in België is in essentie fiscaal gedreven. Die boekhouding is niet fout, e is alleen te beperkt en geeft om deze en 101 andere redenen onvoldoende financiële inzichten. Onhoud dat winst gebruiken als bottomline niet is aan te raden.

Wil je de rest van dit artikel lezen? Lees dan verder in magazine editie 1 op pagina 41.

FINANCIAL insight

INZICHTEN, MYTHES EN MISVERSTANDEN

F inanciele cijfers zijn niets anders dan geld. Alles wat belangrijk is voor een onderneming kan niet worden gemeten in geld, en dat we kunnen meten in geld is niet altijd belangrijk. Hoe zit dat dan met al die inzichten en de financiële informatie? Zelfs zonder het feit dat we alles volledig in kaart kunnen brengen in een ‘financial reporting’, zijn er zeer handige en waardevolle inzichten. Maar: er zijn ook mythes en misverstanden.

Wat is de bottom line? Winst, cash of cashflow? Het zijn telkens andere begrippen, en ook al zijn ze onderling gerelateerd, ze vertellen elk een ander verhaal.

Winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten. Daarop wordt de belasting berekend en het eindsaldo is dan de nettowinst. In de berekening van deze winst wordt geen rekening gehouden met het effectieve tijdstip van ontvangst van de opbrengsten of betaling van de kosten.

Een verkoop van € 100.000 op 31/12 telt volledig mee voor de berekening van de winst van dat jaar, maar de effectieve ontvangst kan pas maanden later gebeuren. Of misschien nooit. Anders gezegd, deze opbrengsten en kosten hebben wel een cashcomponent (ze moeten betaald worden) maar in dit deel van de boekhouding wordt deze correctie naar tijdstip van betaling niet gemaakt. 

Bijkomend zijn er ook kosten mee opgenomen waarvoor helemaal geen betaling meer dient te gebeuren. Investeringen worden, gespreid over hun levensduur, in kosten genomen, maar hebben na aanschaf geen cashcomponent meer. Deze non- cashkosten zijn uiteraard een onderdeel van de kost- prijs omdat je investeringen wel moet gaan terugverdienen, maar puur cashmatig zijn ze na de periode van aanschaf neutraal.

Anders gezegd: winst is een boekhoudkundig begrip. De boekhouding in België is in essentie fiscaal gedreven. Die boekhouding is niet fout, e is alleen te beperkt en geeft om deze en 101 andere redenen onvoldoende financiële inzichten. Onhoud dat winst gebruiken als bottomline niet is aan te raden.

pexels-paul-basel-1816709-683x1024

Wil je de rest van dit artikel lezen? Lees dan verder in magazine editie 1 op pagina 41.

© 2022 Boelet

INTERESSANTE LINKS

BEDRIJVEN