History Of Dreams

Sebastien De Baere – CEO Autoworld Brussels

Als wij onze gedachten over de geschiedenis van onze geliefde automobiel laten dwalen dan denken wij dadelijk aan de blinkende karren van weleer die wij bij oldtimer events of rally‘s mogen bewonderen. Maar waar kunnen wij de verzamelde historie van onze bolides beter aanschouwen als in het museum van de auto zijnde “Autoworld “ aan het Jubelpark te Brussel.

Waar dit roemrijke museum in zijn beginjaren wel af een toe een stoffig imago naar voor bracht is het onder de deskundige leiding van Algemeen Directeur Sébastien de Baere de laatste tien jaren terug op de kaart geplaatst.

Sébastien de Baere is een 41 jarige Gentenaar die in het kader van zijn loopbaan in de communicatie en evenementen sector, ideale locaties zocht in het Brusselse. Zo kwam hij bij “Autoworld “ terecht. Een analyse met een duidelijk rapport werd door zijn werkgever bij de raad van bestuur neergelegd. 

Enige tijd later kreeg Sebastien tijdens een restaurant bezoek de telefonische melding dat hij de dag erna verwacht werd bij Herman De Croo de stichter en nog steeds voorzitter van de raad van Bestuur van “Autoworld”. Toen bleek dat het museum een nieuwe directeur zocht en na een diepgaand gesprek werd Sebastien, tegen alle verwachtingen in , de kandidaat voor deze functie. 

Als geboren autoliefhebber werd zodoende zijn hobby en passie, tien jaar geleden, zijn job. Wij laten Sebastien de Baere graag aan het woord over de reorganisatie die hij opzette voor museum en over de toekomst van zijn “Autoworld”.

Een rijke geschiedenis

Autoworld is veel jonger dan wij denken. Dankzij de inzet van Ghislain Mahy en zijn familie, de zachte maar zo onomkeerbare overredingskracht van de toenmalige Kroonprins, de latere Koning Albert II en het samenvallen van ministeriële verantwoordelijkheden van wijlen Vice-Voorzitter van Autoworld, Minister Louis Olivier. 

Wil je dit artikel verder lezen?
Ga voort in editie 4 op pagina 28.